Gemert Bakel in de Media

Artikelen waarin Gemert-Bakel de media haalt. Al deze artikelen geven een goed beeld hoe het college en gemeenteraad in onze gemeente acteert. Hoe besluitvorming tot stand komt en hoe fracties zijn controlerende taak uitvoert. Veel van de zaken waar Politiek op Inhoud aandacht voor vraagt heeft nieuwswaarde, zo blijkt wel uit onderstaande artikelen.

ED 12 jan 2024

ED 12 jan 2024

Scherpe analyse van het ED. Een wethouder Onderwijshuisvesting die kiest voor confrontatie en schofferen van raad en inwoners en een wethouder ruimtelijke ordening die individuele agrarische bedrijven boven het integraal belang stelt.
Lees mee
ED 4 jan 2024

ED 4 jan 2024

College stemt is met de ontwikkeling van 1 loods, maar opent volledig op termijn de deur voor een 2e loods. Een ontwikkeling dat vervolgens niet meer is tegen te houden.
Zie ook ons artikel: Collegebesluit De Bleek 25 rammelt net zo hard als de antwoorden op onze vragen
Lees meer
ED 4 jan 2024

ED 4 jan 2024

Gemert-Bakel groeit in 2023 met 31 inwoners. Voldoende woningen is de basis voor de schaalsprong. Politiek op Inhoud heeft in 2023 vele malen gevraagd om een overzicht hoeveel woningen er ijn opgeleverd. Tot op heden geen antwoord.
Lees mee
Politiek op Inhoud 23 dec 2023

Politiek op Inhoud 23 dec 2023

Overzicht van nieuwberichten waarin Politiek op Inhoud een rol gespeeld heeft.

Lees mee
ED 27 dec 2023

ED 27 dec 2023

Zoektocht naar huisvesting OJC Fuse creëert onrust in Bakel nadat de coalitie het plan van college amendeerde. Wethouder Steeghs  ontraadde het amendement op haar huisvestingsplan niet, waardoor OJC Fuse op straat kwam te staan.
ED Artikel
ED 12 dec 2023

ED 12 dec 2023

Statement Erick zegt genoeg: “Nu het contact met Vroomans de laatste tijd weer intensiever is geworden, is dat enthousiasme weer terug. Dat is voor mij de reden om me nu samen met hem hard te gaan maken voor de belangen van onze inwoners.”
Lees mee
ED 18 dec 2023

ED 18 dec 2023

Onrust over een plan voor een opslagloods voor aardappelen. Wederom betrekt het college de raad niet niet bij het besluit, terwijl ambtelijk gewaarschuwd werd dat het een politiek dossier kon worden. Met motie hebben wij met een motie dit onderwerp geagendeerd.
Lees mee
ED 16 dec 2023

ED 16 dec 2023

Tijdens de commissievergadering schoffeert wethouder Steeghs raadsleden en insprekers. Ondanks oproep van Politiek op Inhoud gaf wethouder Steeghs geen gehoor te geven gelijk excuus te maken voor haar woorden. Tijdens de raadsvergadering alsnog een “excuus”
Lees mee
ED 24 nov 2023

ED 24 nov 2023

Buurtbewoners nieuwbouw locatie Commanderij College trekken aan de bel. College heeft de buurt, ondanks de oproep van de raad,  niet zelf betrokken bij het proces. Pas nadat buurt een brief stuurt komt college in beweging. Falend handelen van Wethouder zorgt voor escalatie.
Lees mee
ED 17 nov 2023

ED 17 nov 2023

Verhoudingen tussen het schoolbestuur en wethouder Wilmie Steeghs (Dorpspartij) zijn verstoord. Dit werd duidelijk nadat Politiek op Inhoud om een reactie had gevraagd aan het GOO bestuur op de antwoord op onze vragen. Dit terwijl de wethouder in de raad had gezegd dat de relatie met de schoolbesturen prima was.
Lees mee
ED 11 nov 2023

ED 11 nov 2023

In de begroting staan posten die onder begroot zijn. Bij het opstellen van de begroting was al duidelijk dat nieuwbouw Commanderij college geen 32 maar zeker 36 miljoen zou kosten. KC Berglaren geen 3,9 maar 10-11 miljoen euro. College wees motie af om kosten serieus in beeld te brengen.

Lees mee
ED 7 nov 2023

ED 7 nov 2023

Dec 2022 was al duidelijk dat KC Berglaren geen 3,9 maar meer dan 8,7 miljoen euro zou kosten. 1 jaar lang heeft wethouder Steeghs verzuimd, ondanks een toezegging, deze cijfers te laten controleren. Vervolgens kon GOO niet verder met de plan ontwikkeling.

Lees mee
ED 5 nov 2023

ED 5 nov 2023

Ondanks toezeggingen van het college, geen huisvesting voor de soos en het jongerenwerk van OJC Fuse. College komt zonder afstemming met OJC Fuse met een “alternatief”  jongerenwerk Bakel.

Lees mee
ED 27 okt 2023

ED 27 okt 2023

Politiek op Inhoud wilde met een amendement de beslissingsbevoegdheid van het college mbt uitbreiding agrarische bedrijven afnemen. Politiek gevoelige onderwerpen moeten via de raad verlopen. Coalitie negeert eigen coalitieakkoord.

Lees mee
ED 27 okt 2023

ED 27 okt 2023

Misleidende uitspraken van de wethouder. De oude locatie in Bakel had per definitie moeten stoppen omdat de ondernemer niet meer wilde investeren. Omwonenden in Bakel zijn onvoldoende gehoord door het college.

Lees mee
ED 19 okt 2023

ED 19 okt 2023

Lemmen spreekt voor zijn beurt. Hij stelt dat het DB zelfstandig kan bepalen het wagenpark van PreZero over te nemen, maar vergeet dat het AB eerst een investeringsplan moet goedkeuren. N.a.v. vragen van Politiek op Inhoud begrijpt wordt alsnog een investeringsplan voorgelegd.

Lees mee
ED 25 sept 2023

ED 25 sept 2023

Er wordt met cijfers getoverd en gespeeld. Daarmee krijgt de raad geen goed beeld hoeveel woningen jaarlijks echt  worden opgeleverd. Ondanks herhaaldelijke verzoeken hebben wij nog steeds geen update gekregen wat er in 2023 aan woningen gerealiseerd zijn.

Lees mee
ED 22 sept 2023

ED 22 sept 2023

13 nov staat het jongerencentrum Fuse op straat. Ondanks alle toezeggingen mag de Fuse het allemaal zelf uitzoeken.

Lees meer
ED 21 sept 2023

ED 21 sept 2023

Een gecoördineerde actie van de oppositie om vragen te stellen over de wijze waarop het college medewerking wil verlenen aan de uitbreiding van een kalverhouderij in Bakel.

Lees meer
ED 15 sept 2023

ED 15 sept 2023

In de adviesnota werd met geen woord over een maatwerk deal van 210K euro voor de projectontwikkelaar  gesproken. N.a.v. vragen van Politiek op Inhoud geeft het college dat uiteindelijk ook toe.

Lees mee
ED 30 aug 2023

ED 30 aug 2023

De wijzigingsbevoegdheid dient niet voor dit soort ontwikkelingen gebruikt worden. Er vindt geen integrale afweging plaats. De initiatiefnemer zit standaard wel aan tafel bij de gemeente – de omgeving niet. De raad en niet het college dient dit soort besluiten te nemen.

Lees mee
ED 18 aug 2023

ED 18 aug 2023

Terwijl in 2022 al duidelijk was dat er onrechtmatig aanbesteed werd, is voor 2023 dat ook gebeurd. Nadat wij zagen hoe traag Blink handelde voor de aanbesteding 2024  hebben de provincie een brief gestuurd in te grijpen.

Lees meer
ED 20 juli 2023

ED 20 juli 2023

Het resultaat van 7 jaar frustraties eindigt met het afhaken van een belangrijke partij in het plan Dribbelei. Klinkt niet als samen goed doen, eerste als bureaucratisch project- MISmanagement

Lees mee
ED 18 juli 2023

ED 18 juli 2023

Jarenlang heeft Blink 10 miljoen euro aan opdrachten onderhands gegund aan PreZero. Pas boekjaar voor 2022 geeft Crowe Foederer geen goedkeurende verklaring voor de jaarrekening. Waarom pas in 2022?

Lees meer
ED 10 juli 2023

ED 10 juli 2023

Allerhoogste rechter heeft uitgesproken. Resultaatgerichte huishoudelijke hulp is bij wet verboden, maar het college weigert de uitspraak van de rechter te volgen en verzint haar eigen waarheid en krijgt steun vanuit de coalitie.

Lees mee
ED 7 juli 2023

ED 7 juli 2023

Een politiek spelletje van de coalitie en een wethouder die zegt achter haar voorstel te staan, maar het amendement van de coalitie waarmee de nieuwbouw om zeep werd geholpen niet ontraadde. Politiek op zijn fraaist!

Lees mee
ED 5 juli 2023

ED 5 juli 2023

Met een motie heeft Politiek op Inhoud het college opgeroepen de wet te respecteren mbt het indiceren van huishoudelijke hulp. Kansloos en triest te zien hoe de coalitie kritiekloos de uitleg van wethouder Steeghs accepteerden.

Lees mee
ED 5 juli 2023

ED 5 juli 2023

Een aanbouw aan de achterkant van het huidige pand Fuse voor de jongeren in Baakel kreeg geen steun van CDA/DP en LR. Wethouder Steeghs verdedigde haar plan totaal niet en liet zo de jongeren in Bakel keihard vallen.

Lees meer
ED 30 juni 2023

ED 30 juni 2023

Woningbouwplan Binderseind 50 (Axis) voldoet niet aan de groennorm. College wijkt af van de standaard kaders en sluit een maatwerk deal wat de projectontwikkelaar 215.000 euro oplevert.

Lees mee
ED 24 mei 2023

ED 24 mei 2023

Oproep van Politiek op Inhoud aan de andere gemeenten die verbonden zijn aan Blink om steun voor een openbare aanbesteding per 1 januari van de afvalstromen.

Lees mee
ED 20 april 2023

ED 20 april 2023

Vanaf sept 2022 is Politiek op Inhoud in het dossier Blink gedoken. Veel is er mis. Continu aandacht voor de misstanden creëert beweging bij het Blink bestuur. Eerste stap is gezet. Geen onderhandse deal meer met PreZero.

Lees meer
ED 15 april 2023

ED 15 april 2023

Deskundigen bevestigen standpunt van Politiek op Inhoud: miljoen te veel betaald aan PreZero omdat er nooit een openbare aanbesteding is geweest van deze miljoenenklus.

Lees mee
ED 11 maart 2023

ED 11 maart 2023

Politiek op Inhoud vindt dat er een rekenkamer onderzoek moet komen naar de tarieven van PreZero. In de afgelopen jaren hebben wij miljoenen euro’s teveel betaald.

Lees meer
ED 9 maart 2023

ED 9 maart 2023

PreZero beschuldigt in zijn brief  bestuursvoorzitter, Marita van Lierop, wethouder in Helmond, van onethisch handelen. Niet Blink, maar PreZero maakt zich hier jarenlang schuldig aan.

Lees mee
ED 14 feb 2023

ED 14 feb 2023

Het raadsbesluit hield toen in een voorkeur uit te spreken voor het Viltje als locatie voor de MFA in Bakel. Echter wil de eigenaar nu slechts een deel van het Viltje verkopen.

Lees mee
ED 31 jan 2023

ED 31 jan 2023

Een beschouwend artikel van het ED dat goed weergeeft welke discussie Politiek op Inhoud met het algemeen bestuur van Blink voert over het aanbesteden van afvalstromen.

Lees meer
ED 21 jan 2023

ED 21 jan 2023

Duidelijk verhaal van het ED – Hoe het algemeen bestuur Blink jaren lang de regels met betrekking tot de aanbestedingsplicht heeft overtreden. Met als gevolg dat Blink miljoenen euro’s teveel betaald heeft aan PreZeRo.

Lees mee
ED 19 jan 2023

ED 19 jan 2023

Politiek op Inhoud schat dat Blink de afgelopen 6 jaar 4 tot 5 miljoen euro teveel aan PreZeRo heeft betaald. Gemeenschapsgeld dat onterecht in de zakken van PreZeRo terecht is gekomen. Zie ook dossier Blink.

Lees meer
ED 17 jan 2023

ED 17 jan 2023

Bij het verlenen van de vergunning voor de verbouwing van het hoofdgebouw zijn voorwaarde gesteld met betrekking tot de toegankelijkheid van de kasteeltuin. De kasteeltuin zou voor eenieder toegankelijk zijn ook tijdens de bouwfase.

Lees meer
ED 14 jan 2023

ED 14 jan 2023

Uitgangspunt voor Politiek op Inhoud is het vastgesteld beleid detailhandel buitengebied. Geen uitzondering dus. Beleid is pas vastgesteld. Het is niet de verwachting dat dit snel aangepast zal worden.

Lees meer
ED 12 jan 2023

ED 12 jan 2023

In 2014 stemde de raad Gemert-Bakel al in met het bestemmingsplan. Politiek op Inhoud is voor de ontwikkeling, maar vind wel dat geborgd moet worden dat er geen arbeidsmigranten gehuisvest worden.

Lees meer
ED 11 jan 2023

ED 11 jan 2023

Eind deze maand of begin februari komt BL Huisvesting met een definitief eindplan voor het hotel en andere plannen in en rond Kasteel Gemert. Het college laat in een RIN weten hierna met een reactie naar de raad te komen

Lees meer
ED 10 jan 2023

ED 10 jan 2023

Gemertse kasteeltuin gaat 2 zondagen per maand open. Politiek op Inhoud vraagt zich af waarom dat niet elk weekend kan?

Lees meer
ED 19 dec 2022

ED 19 dec 2022

GEMERT – Geen uitgebreide digitale rompslomp meer voor de 140 eigenaren van hotels, bed & breakfasts, campings en vakantieparken in Gemert-Bakel. Het digitale nachtregister in deze gemeente wordt versimpeld….

Lees meer in het ED
ED 16 dec 2022

ED 16 dec 2022

GEMERT-BAKEL – De Gemert-Bakelse wethouder Wilmie Steeghs behoudt het vertrouwen van een ruime meerderheid van de gemeenteraad. Ze overleefde een motie van wantrouwen van de oppositie.

Lees meer in het ED
ED 6 dec 2022

ED 6 dec 2022

GEMERT-BAKEL – Er komt geen opvang van vluchtelingen op het Zorgboog-terrein in Bakel. Een meerderheid in de gemeenteraad is daar radicaal op tegen. Daarmee komt de politiek tegemoet aan de felle, veelal…..

Lees meer in het ED
ED 30 nov 2022

ED 30 nov 2022

GEMERT – Het wil nog niet echt vlotten met de woningbouw in Gemert-Bakel. Dit jaar zouden er bijna tweehonderd nieuwe huizen bijkomen. Maar met de feestdagen in zicht blijken er dat waarschijnlijk slechts zo’n 125 te zijn.

Lees meer in het ED
ED 18 nov 2022

ED 18 nov 2022

ELMOND – Krijgt afvalbedrijf Prezero niet wat al te ruimhartig betaald voor het verwerken van afval dat het regionale samenwerkingsverband Blink in de regio Helmond ophaalt Onderzoeksbureau Berenschot vindt van wel…..

Lees meer in het ED
9 nov 2022

9 nov 2022

GEMERT-BAKEL – Ze liggen al met elkaar in de clinch over de toekomst van een basisschool en nu komt er onmin over een rekening van 720.000 euro bij. Onderwijsstichting GOO en de gemeente Gemert-Bakel hebben wat uit te praten.

Lees meer in het ED
8 nov 2022

8 nov 2022

De ongerustheid over de gang van zaken bij afvalinzamelaar Blink neemt langzaam maar zeker toe. Ook in de gemeenteraad van Laarbeek wordt om opheldering gevraagd over het gedwongen vertrek van directeur Mark Vaal.

Lees meer in het ED
ED 4 nov 2022

ED 4 nov 2022

GEMERT- Liefst 2400 woningen moeten er de komende tien jaar bijkomen in Gemert-Bakel. Raadslid Jan Vroomans vraagt zich af of dit aantal wel gehaald wordt.

Lees meer in het ED
ED 21 okt 2022

ED 21 okt 2022

GEMERT-BAKEL – De bouw van een nieuwe school in Gemert-Noord is de inzet geworden van het conflict tussen de stichting GOO en de gemeente Gemert-Bakel. Als de stichting die ….

Lees meer in het ED
ED 7 okt 2022

ED 7 okt 2022

HELMOND/GEMERT-BAKEL – De regionale afvalinzamelaar Blink laat onderzoek doen naar de eigen juridische structuur en de toekomstige strategische koers. Daarbij wordt ook nadrukkelijk….

Lees meer in het ED
ED 6 okt 2022

ED 6 okt 2022

ELMOND/GEMERT-BAKEL – De toekomstige directeur van afvalinzamelaar Blink moet bij die organisatie zelf in dienst komen. Dat is de beste manier om te garanderen dat de belangen ….

Lees meer in het ED
ED 26 sept 2022

ED 26 sept 2022

GEMERT – Houden beide basisscholen ieder een eigen gebouw? Of moeten de Berglarenschool en Het Venster in Gemert straks samen een nieuw schoolgebouw gaan delen? Over het antwoord….

Lees meer in het ED
ED 21 juli 2022

ED 21 juli 2022

GEMERT – Het kost minimaal drie miljoen euro extra om ook voetbalvereniging Gemert een nieuw onderdak te bieden op de nieuwe campus van het Commanderij College in Gemert. De totale…

Lees meer in het ED
ED 13 juni 2022

ED 13 juni 2022

Volkomen onverwacht belandde de Gemert-Bakelse politiek afgelopen week in een fikse crisis. Een vertrouwensbreuk binnen de lokale VVD zorgde ervoor dat de coalitieonderhandelingen…

Lees meer in het ED
ED 9 juni 2022

ED 9 juni 2022

GEMERT-BAKEL – De huidige crisis in de Gemert-Bakelse politiek en binnen de lokale VVD in het bijzonder is veroorzaakt door een vertrouwensbreuk in de liberale fractie. De twee…

Lees meer in het ED
ED 9 juni 2022

ED 9 juni 2022

De onderhandelingen over een nieuwe coalitie in de gemeenteraad van Gemert-Bakel zijn woensdagavond totaal onverwacht geklapt. De VVD-fractie kon niet instemmen met het bereikte akkoord…

Lees meer in het ED
ED 6 juni 2022

ED 6 juni 2022

GEMERT-BAKEL – Het CDA en de Dorpspartij omarmen de VVD als coalitiepartner in Gemert-Bakel, ondanks de felle kritiek van voorman Jan Vroomans in het recente verleden….

Lees meer in het ED
× Stuur ons een appje