Wie is bevoegd te besluiten over de ruimtelijke plannen De Bleek 25 in De Mortel?

Wie is bevoegd te besluiten over de ruimtelijke plannen De Bleek 25 in De Mortel?

Afgelopen raadsvergadering is op initiatief van Politiek op Inhoud samen met Sociaal Gemert-Bakel en D66 een motie vreemd aan de orde ingediend om het college op te roepen niet op basis van de wijzigingsbevoegdheid te beslissen over de ontwikkeling van een aardappelbewaarloods op De Bleek 25 in De Mortel, maar met een voorstel naar de raad te komen.

Read More
Raadsvergadering –  Delegatiebevoegdheid college – coalitie negeert eigen coalitieakkoord

Raadsvergadering – Delegatiebevoegdheid college – coalitie negeert eigen coalitieakkoord

Het roer moet nu echt om beloofde de fractievoorzitter van het CDA, Stefan Janszen, op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.  De fractievoorzitter van de Lokale Realisten en nu wethouder, de heer Bankers, vond in die tijd dat er een andere kijk op ruimtelijke ordening moest komen. De natuur en milieu bevorderen, ten koste van de landbouw. Dat vond Martien Bankers en zijn partij de Lokale realisten toen. 

Houd de coalitie zich aan hun belofte richting de kiezer? Het antwoord is nee.!

Read More
In de media: Harde kritiek op tekort aan huurwoningen in Gemert-Bakel: ‘Dat is gewoon misleiding’

In de media: Harde kritiek op tekort aan huurwoningen in Gemert-Bakel: ‘Dat is gewoon misleiding’

Vorige week is in de raad het bestemmingsplan aan de Roesel in Bakel behandeld. In het ED artikel “Harde kritiek op tekort aan huurwoningen in Gemert-Bakel: ‘Dat is gewoon misleiding’” van 25 september wordt terecht gesteld dat D66, SGB en Politiek op Inhoud kritiek hadden op de wijze waarop het college goochelt met cijfers.

Read More