Waarom Politiek op Inhoud tegen de begroting 2024 stemde!

Waarom Politiek op Inhoud tegen de begroting 2024 stemde!

Afgelopen raadsvergadering hebben wij de begroting 2024 behandeld. HET moment voor de gemeenteraad om op basis van een realistische kosten en opbrengsten raming keuzes te maken waar wij als gemeente gaan investeren.

Stel je wilt een huis bouwen en je budget is 400.000 euro. Je hebt 30.000 euro voor je badkamer en 20.000 euro voor je keuken gereserveerd. Je wilt ook graag een garage van 20.000 euro bouwen, niet gelijk noodzakelijk, maar je denkt het geld te hebben.

Dan wordt duidelijk dat je keuken en badkamer 20.000 euro duurder uitvalt. Wat doe je? Negeer je de nieuwe cijfers en ga je bouwen inclusief garage of stel je de bouw van de garage uit zodat je binnen budget de belangrijkste zaken kunt realiseren? De vraag stellen is de vraag beantwoorden.

Realistisch begroten is cruciaal om de juiste afwegingen en keuzes te kunnen maken. Het college is hiervoor verantwoordelijk. Alleen zo kan de raad objectief beoordelen wat financieel wel en niet kan. Kloppen de cijfers niet, dan kan de raad nooit de juiste prioriteit aan een investering geven en ook niet bepalen of wij iets extra’s kunnen doen.

Wat hebben MFA Bakel, Commanderij College, Centrumplan Milheeze en centrumplan Handel gemeen met elkaar? Allemaal projecten die in de begroting 2024 niet realistisch begroot zijn.

Voor nieuwbouw Commanderij College en nieuwbouw KC Berglaren wist het college voor het opstellen van de begroting al dat hier minimaal 12 miljoen euro extra nodig is. Maar het college houdt de oude (lagere) bedragen aan in de begroting.

Het wordt nog erger. De Lokale Realisten stelde in een terechte motie voor actuele kostenberekening dat de in de begroting opgenomen bedragen niet toereikend zullen zijn voor de werkelijke realisatie van de projecten. Met deze analyse mag je een begroting niet goedkeuren. Dat deed de Lokale Realisten dan weer wel.

Politiek op Inhoud vroeg nog naar aanleiding van de motie aan de fractievoorzitter van de Lokale Realisten of hij vond dat het college per definitie minimaal 36 miljoen euro in de begroting had moeten staan voor nieuwbouw Commanderij College. Het CDA en de Dorpspartij steunde de motie van de Lokale Realisten niet en wethouder financiën ontraadde de motie zelfs.

Nieuwbouw KC Berglaren wordt vooruitgeschoven en zeker met 1,5 jaar vertraagd. Wethouder Steeghs riep dec 2022 nog, “We streven er naar de nieuwbouw binnen het budget van 3,9 miljoen te realiseren”, terwijl toen al duidelijk was dat het bedrag, zonder tijdelijke huisvesting al 8,7 miljoen zou kosten. 11,5 miljoen is dus een realistische raming.

Incompetentie, geen dossierkennis en een gebrek aan daadkracht en regie zorgt voor onnodig uitstel. De kinderen en personeel betalen de rekening en mogen 2 zomers langer zweten zonder airco.

De begroting 2024 goedkeuren is wegkijken van je verantwoordelijkheid.

Jan Vroomans
Politiek op Inhoud

Begroting 9 november 2023

1e termijn

2e termijn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *