In de media: Grote zorgen over stijgende kosten samenwerking gemeentes: ‘Blijft dat betaalbaar?

In de media: Grote zorgen over stijgende kosten samenwerking gemeentes: ‘Blijft dat betaalbaar?

In het ED artikel “Grote zorgen over stijgende kosten samenwerking gemeentes: ‘Blijft dat betaalbaar?’” van 27 april spreekt het college haar zorgen over de stijgende kosten van gemeenschappelijke regelingen. Maar doet het college zelf wel genoeg?

Wat is een gemeenschappelijke regeling?

Een gemeenschappelijke regeling is het besluit waarin deelnemers afspraken maken over hun onderlinge samenwerking. Voorbeelden van gemeenschappelijke regelingen waar Gemert-Bakel aan deel neemt zijn o.a. milieudienst de ODZOB, GGD, BSOB (belasting), Senzer (arbeidsbemiddeling) de veiligheidsregio Brabant Zuid Oost, maar ook Blink (afvalverwerking).

Al deze gemeenschappelijke regelingen zijn zelfstandige bestuursorganen. Het algemeen bestuur (AB) waar een wethouder of een burgemeester van de deelnemende gemeenten lid van is, is de baas. Uit de leden van het AB wordt vervolgens een dagelijks bestuur gekozen. Het AB controleert het DB.

Een gemeenschappelijke regeling is dus een zelfstandig bestuursorgaan met een eigen bestuur waar college en raad qua besluitvorming meer op afstand staan dan bij besluitvorming in de gemeente zelf.

Heeft het college invloed in een gemeenschappelijke regeling?

Het college heeft als lid van het algemeen bestuur wel degelijk invloed en een eigen verantwoordelijkheid als het over de bedrijfsvoering van een gemeenschappelijke regeling gaat. Onze burgemeester spreekt in het artikel zorgen uit over stijgende kosten, kosten die veelal ook voortkomen uit stijgende loonkosten bijvoorbeeld.

College verzuimd te besturen

Waar Politiek op Inhoud moeite mee heeft is het feit dat onze burgervader zich publieke zorgen maakt over stijgende kosten van gemeenschappelijke regelingen, maar het college verzuimd te handelen waar het wel kan en zou moeten. Politiek op Inhoud verkondigt al 1,5 jaar dat wij in de gemeenschappelijke regeling Blink (afvalverwerking) onterecht miljoenen euro’s te veel hebben betaald aan PreZero.

  • Het degelijks bestuur Blink was in 2021 hier al van op de hoogte, maar verzuimd uit angst voro PreZero te handelen
  • Het algemeen en dagelijks bestuur van Blink wist medio 2022 al dat onderhands gunnen van opdrachten aan PreZero onrechtmatig was (AKD I rapport).
  • Toch wordt ook voor 2023 en Q1 2024 de verwerking van de afvalstromen nog onderhands gegund aan PreZero
  • In de DB-vergaderingen en AB vergaderingen is in 2022 met geen woord gesproken over het onrechtmatig door contrateren.

2018 – 2023 ruim 7 miljoen te veel betaald aan PreZero

Politiek op Inhoud heeft uitgerekend dat alleen al voor het jaar 2023 Blink zo’n 1,3 miljoen euro onnodig te veel heeft betaald aan PreZero. Voor onze gemeente is dat op basis van inwonersaantal zo’n 151.000 euro op jaarbasis. Op basis van onze marktkennis en de signalen uit de markt zijn wij ervan overtuigd dat de gemeenschappelijke regeling Blink in de periode 2018 tot nu minimaal 7 miljoen euro te veel heeft betaald aan PreZero. Het bestuur liep aan de leiband van PreZero. WIJ hebben onze analyse ook aan alle gemeenteraden en colleges toegestuurd.

Over deze constatering maakt het college zich minder zorgen, want hier wordt angstvallig over gezwegen. Maar eerlijkheid gebied gebiedt ons te zeggen dat ook (op een aantal fractie na) alle 9 gemeenteraden liever wegkijken.

Meer weten? Lees dan onze nieuwsbrief die ook burgemeester van Veen heeft ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *