Ontstaan Politiek op Inhoud

Politiek op Inhoud is opgericht door Jan Vroomans. Jan is als fractievoorzitter voor de VVD in 2018 in de raad gekomen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 ging de VVD van 1 naar drie zetels. De VVD wilde echter geen regeerverantwoordelijkheid nemen en dat was aanleiding voor Jan om een nieuwe partij te starten. Politiek op Inhoud.

In de politiek kan het echter gek lopen. Inmiddels heeft Erick Bastiaannet zich vanuit de VVD weer aangesloten bij Politiek op Inhoud en zijn wij in de raad met 2 zetels vertegenwoordigt (dec 2023).

De raad stelt de kaders en controleert het college. Het college voert het beleid vervolgens uit. Hier gaat nog veel mis in Gemert-Bakel. Als het lastig wordt, dan weigert het college openheid van zaken te geven. Vragen worden dan niet beantwoord. In weze ondermijnt en frustreert het college zo de controlerende taak van de gemeenteraad.

Er wordt veel gesproken over het belang van een ‘nieuwe bestuurscultuur’ met meer ‘openheid’ en ‘verbinding met de samenleving’. Feit is dat in Gemert-Bakel nog veel moet gebeuren om hierin stappen te maken.

Een gezonde verhouding tussen raad en college, waarin het college zich werkelijk laat controleren en de raad in de lead is bij het stellen van kaders is een speerpunt voor Politiek op Inhoud.

Wij nemen onze taak als volksvertegenwoordiger zeer serieus en stoppen veel tijd in het raadswerk. We controlerend het college door het stellen van vragen. Vaak krijgen we geen antwoord en dan stellen wij vervolgvragen.

Wij zorgen dat wij niet alleen informatie krijgen vanuit het college. Vaak ligt het antwoord eerder bij stakeholders waarmee het college samenwerkt. Politiek op Inhoud is toegankelijk voor alle partijen en wij praten met iedereen.

Door deze manier van werken zijn wij goed voorbereid als er een onderwerp ter besluitvorming naar de raad komt en hebben wij veelal zo ook een veel beter beeld van een dossier.

Het effect van onze werkwijze is dat wij in het debat duidelijk onze punten kunnen maken. Zo heeft fractievoorzitter Jan Vroomans al in juni 2021 code rood uitgeroepen voor de woningmarkt. Gewoon op basis van informatie die wij kregen, konden wij deze conclusie trekken.

Het college riep op dat moment nog dat er in 2021-2022 470 woningen gebouwd zou worden. Inmiddels is duidelijk geworden dat het er nog geen 270 woningen zijn gebouwd.

Wat wij Beloven

Wij doen geen consessies in onze controlerende taak en gaan puur voor de inhoud!

news-2

Woningbouw

Politiek op Inhoud vindt dat er meer sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen gebouwd moeten worden. 21 juni 2022 riep Jan Vroomans al als raadslid code rood uit voor de woningbouw markt.

Wij blijven aandacht vragen voor voldoende extra sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Om de woningnood verder aan te pakken vinden wij dat permanente bewonen van recreatiewoningen gelegaliseerd moet worden.

Buitengebied

Een toekomst bestendig buitengebied is een buitengebied waar agrarische belangen samen gaan met de belangen van alle inwoners. Bij het inrichten van het buitengebied moet gezondheidswinst ook nadrukkelijk meegenomen worden bij besluitvorming.

Politiek op inhoud vindt dat de geurnorm van 14 odeur neerwaarts moet worden bijgesteld.

news-3

Financiën

Gezond financieel beleid is een belangrijk fundament. Het maakt dat op het juiste moment de juiste investeringen gedaan kunnen worden. We hebben geluk gehad dat de rijksbijdrage voor 2023 en verder sterk gestegen is, anders waren wij niet in staat geweest om de eerste stappen m.b.t. de nieuwbouw commanderij college te realiseren.

Financiën blijft een continu aandachtspunt voor Politiek op Inhoud

Politiek op Inhoud Raadsleden

Jan Vroomans

Fractievoorzitter Politiek op Inhoud

Erick Bastiaannet

Raadslid Politiek op Inhoud
× Stuur ons een appje