Nieuwbouwproject Commanderij College moet weg bij portefeuillehouder Steeghs

Nieuwbouwproject Commanderij College moet weg bij portefeuillehouder Steeghs

Redactie Gemerts Nieuwsblad weigert ons artikel te plaatsen

Nieuwbouwproject Commanderij College moet weg bij portefeuillehouder Steeghs is de titel van ons artikel voor het Gemerts Nieuwsblad. van deze week. Helaas zult u dit artikel alleen via de website van Politiek op Inhoud kunnen lezen. Het artikel is door de redactie geweigerd omdat het teveel op de man/vrouw gericht zou zijn.

Weigeringsgrond redactie Gemerts Nieuwsblad

Navraag leert dat de woorden: ‘schofferen’, ‘hautaine en pedante manier’ en ‘Deze houding zegt alles’ reden is geweest om ons artikel te weigeren. Wij beschrijven in ons artikel wat de houding van wethouder Steeghs voor gevoel bij ons oproept en wensen het artikel dan ook niet aan te passen.

De duiding die wij geven is een wezenlijk aspect van de wijze waarop wethouder Steeghs acteert. Het gedrag zoals wij ervaren en beschrijven van de wethouder in ons artikel is de basis voor alle problemen die de wethouder zelf creëert. Onze duiding is relevant voor ons artikel. Daarom konden wij geen gehoor geven aan de eis van het Gemerts Nieuwsblad om ons artikel aan te passen.

Artikel zoals wij deze hebben ingediend bij het Gemert Nieuwsblad

De raad heeft met wethouder Steeghs afgesproken om in de commissievergadering periodiek een update te geven over de voortgang nieuwbouwproject Commanderij College. Niet alleen omdat het een groot project is, maar vooral omdat er al veel fout is gegaan onder haar leiding.  

Wat ging er allemaal al mis?

  • De omwonenden rondom sportpark Molenbroek zijn bij aanvang van het verdiepend onderzoek niet door de wethouder benaderd / betrokken
  • Het eerste voorstel riep zoveel vragen op dat een meerderheid van de commissie het voorstel niet rijp voor de raad vond.
  •  In tweede instantie werd het voorstel in de raad behandeld, maar de definitieve locatie werd een locatiekeuze onder voorbehoud (veel nog onduidelijk).
  • In beide commissiebehandelingen 30/11/23 en 18/01/24 had de raad commentaar over de wijze waarop wethouder Steeghs de buurt informeerde en betrok. 30 november schoffeerde Steeghs de raad en omwonenden dusdanig dat de wethouder in de raadsvergadering van 14 december “excuus” maakte.
  • Ook in de raadsvergadering van 1 februari kreeg de wethouder nogmaals de waarschuwing om beter te gaan communiceren.

Politiek op Inhoud stond toen nog alleen in onze motie om de wethouder van dit project te halen. In de commissievergadering van 25 april kwam wethouder Steeghs met een update over het nieuwbouwproject. Wederom was er stevige kritiek op het acteren van de wethouder.

  • Kritiek van omwonenden over de bijeenkomst van 26 februari inzake de verkeerspresentatie (rommelig, onduidelijk, inhoudelijk weinig omhanden)
  • Het verslag geeft niet een volledig beeld van de bijeenkomst
  • Nagezonden informatie was niet toegevoegd aan het verslag
  • Verslag was laat en niet iedereen had het verslag ontvangen

Op vragen van het CDA/VVD en Politiek op Inhoud reageerde de wethouder op een hautaine en pedante manier. Zij wenste niet in te gaan op de kritiek van de omwonenden en weigerde antwoord te geven op vragen van de VVD. Wij moesten ons niet zo druk maken dat het verslag te laat en niet aan iedereen verstuurd was. Er waren belangrijkere zaken vond de wethouder. Deze houding zegt alles. Genoeg is genoeg.

Hoelang houdt de coalitie wethouder Steeghs nog de hand boven het hoofd. Hoelang prevaleert de “rust” in de coalitie nog boven het algemeen belang. Wanneer neemt het CDA en de Lokale Realisten hun verantwoordelijkheid? Wanneer haalt de raad het nieuwbouwproject Commanderij College weg bij wethouder Steeghs?

Binnenkort gaan we het antwoord krijgen.

Jan Vroomans
Politiek op Inhoud.

Commissievergadering sociaal domein – sport en onderwijs 25 april 2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *