Uitspraak Blink: Crowe Foederer blokkeert beschikbaar stellen management letter 2021

Uitspraak Blink: Crowe Foederer blokkeert beschikbaar stellen management letter 2021

Politiek op Inhoud heeft van GR Blink antwoord gekregen op onze vragen van 9 december 2022. Bij relevante documenten kunt u onze vragen en antwoorden van het AB Blink lezen. Duidelijk is dat het AB Blink veelal weigert antwoord te geven op onze vragen en en weigert stukken aan te leveren. Blijkbaar kent het AB van Blink de gemeentewet en de wet gemeenschappelijke regelingen onvoldoende.

Read More
GR Blink: ED verkondigt onjuiste informatie over Blink!

GR Blink: ED verkondigt onjuiste informatie over Blink!

Naar aanleiding van 2 artikelen in het ED op 20 en 21 januari over de gemeenschappelijke regeling Blink heeft wethouder van Lierop uit de gemeente Helmond, portefeuillehouder Blink en voorzitter van het AB en DB Blink, op 25 januari een brief namens Blink aan raadsleden gestuurd.

Wethouder van Lierop stelt in de brief dat er feitelijk onjuiste informatie wordt verstrekt door het ED. Per onderwerp zal Politiek op Inhoud reageren op de punten die mevrouw van Lierop in haar brief aan raadsleden aandraagt.

Read More