Raadsvergadering 2 maart: Brouwerij Hollevoort

Raadsvergadering 2 maart: Brouwerij Hollevoort

Twee keer is het plan voor brouwerij Hollevoort in de raad gesneuveld. Het plan voor brouwerij Hollevoort wordt nu via een wijzigingsplan door het college afgehandeld. In eerste instantie wilde het college het plan brouwerij Hollevoort met een RIN afdoen. Een RIN die volkomen misleiden was. Meewerken aan een wijzigingsplan voor een bestaande brouwerij bleek meewerken aan een brouwerij en uitbreiding met factor 20!

Mede door Politiek op Inhoud heeft het college het vervolgens niet aangedurfd de raad volledig buiten spel te zetten. Afgelopen donderdag mocht de raad haar wensen en bedenkingen over de brouwerij plannen uitspreken. Een oud raadsvoorstel wordt in een ander jasje gepresenteerd. Nieuwbouw wordt nu onterecht verkocht als bestaande bouw en levert zo bijna 200 m2 extra bedrijfsbebouwing op.

Wie gelooft dat bovenstaande hal gebruikt gaat worden voor de nieuwe brouwerij is naïef. Deze hal gaat gewoon tegen de vlakte en er zal een nieuwe hal gebouwd worden. Nieuwbouw betekent dat er maar 300 m2 teruggebouwd mag worden i.p.v. 481 m2. Zie onderstaand beeld van een brouwerij met een capaciteit van 1 miljoen liter. Zou de huidige hal stevig genoeg zijn voor zo’n ontwikkeling denkt u?

N.a.v. vragen van Politiek op Inhoud wordt ook duidelijk dat de initiatiefnemer de bedrijfsoppervlakte nog verder kan vergroten. Het is een kwestie van tijd dat er een verzoek komt voor verdere uitbreiding.

Het college stelt op basis van een advies van de milieudienst dat een bouwerij van 900.000 liter in milieu categorie II valt. Het geuronderzoek gaat er vanuit dat een brouwketel dat 550 liter bier produceert, in staat is jaarlijks 900.000 liter te produceren. Technisch is dat onmogelijk. Dit zou namelijk betekenen dat er per week 31 brouwsels geproduceerd moet worden.

De milieudienst geeft dus een advies m.b.t. de milieucategorie op basis van foutieve uitgangspunten in het geuronderzoek! Voor de productie van 900.000 liter heb je zoals onderstaand beeld duidelijk maakt, iets meer nodig dan waar de milieudienst van uit gaat.

Het VAB beleid gaat uit van kleinschalig nieuwe ontwikkelingen. Politiek op Inhoud had daarom als voorwaarde gesteld om de capaciteit te maximaliseren tot max 120.000 liter per jaar (4 brouwsels per week). Dat zou binnen het VAB beleid passen.

Het college stelde in de raad dat de brouwerij in categorie II moet vallen. Gaat het college nog duidelijk geven of een brouwerij van 900.000 liter onder milieucategorie II valt? Wij gaan die vraag deze week stellen.

Plan brouwerij Hollevoort is met een maximale capaciteit van 900.000 liter per jaar geen ambachtelijke microbierbrouwerij. Voldoet daardoor dus niet aan het VAB beleid. We kunnen wachten op verdere uitbreiding. De (bestemmingsplan)regels worden genegeerd door het het college om zo mee te kunnen werken aan de plannen.

Het college wil ons doen geloven dat het plan brouwerij Hollevoort binnen de wijzigingsbevoegdheid van het college valt. Het CDA, Dorpspartij, Lokale Realisten en de VVD vinden het allemaal prima zo. Wie denkt dat de raad 2 maart een besluit heeft genomen voor een brouwerij aan de Hollevoort, komt bedrogen uit.

Uiteindelijk zal de rechter het uiteindelijke besluit nemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *